Ragnar von HOLTEN, SURREALISMEN I SVENSK KONST,

Stockholm, Sveriges Allmänna Konstförening, Publikation Ixxviii, 1969, 28,5 X 20 cm., 184 p., illustrations
(15286 376 E)

 

Prix 40 €